In2Com Now:

Vorm uw contact center om tot een echt Klant-Engagement Center

U bent niet van plan om uw interne contact center uit te besteden – of misschien enkel een onderdeel ervan – maar u wil wel gebruikmaken van de kennis, de ervaring en het 360C-platform van in2com? Dat kan! in2com heeft een multidisciplinair team dat uw contact center helpt omvormen tot een Klant-Engagement Center in de ware zin van het woord.

Onze werkwijze omvat een behoefte-analyse, een omschrijving van de werkzaamheden, een gezamenlijke implementatie en opleiding. We leiden uw interne teams op zodat ze autonoom kunnen werken, maar kunnen u ook permanente of tijdelijke mensen ter beschikking stellen die u graag zullen helpen bij het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.
Het in2com Professional Services team werkt samen met leveranciers die enkel de meest geavanceerde technologie bieden. Dat stelt ons in staat om samen met uw teams een succesvol stappenplan uit te werken. Beste praktijken, beproefde werkwijzen, vernieuwende technologieën, minimale kosten, minder complexiteit… daar gaan onze teams voor.

360C contact center diensten

in2com verandert de manier waarop klanten worden benaderd. Wij investeren in de ontwikkeling van een hoogtechnologisch 360C-platform, ondersteund door zeer gemotiveerde en ervaren medewerkers die uw klanten de juiste boodschap meegeven op het juiste moment en op de juiste plaats.

Meer traditionele contactcentra gaan de verschillende aspecten die aan bod komen in een Klant-Engagementproces individueel benaderen. De 360C-oplossingen die in2com heeft ontwikkeld, hanteren een andere aanpak en gaan uit van een geïntegreerde en individuele kijk op uw klant, toegepast binnen de juiste context en op het juiste moment.

Kanalen Personalisatie Sociale media CRM – Digitaal Contextuele Evaluatie & Profileringstools Interactie Cloud-gebaseerd contact center platform Analyse- & kennistools KPI- beheer Integratie van alle kritieke prestatie- indicatoren zowel op organisatorisch als op individueel niveau en dit voor alle communicatiekanalen. Klantbetrok- kenheidsscore Een enkele parameter om de klantbetrokkenheid van uw klanten te meten. Een van de beste criteria om de verloopgraad of ‘churn rate’ te voorspellen. Prestatie- management Een maatstaf die op alle niveaus, activiteiten en communicatiekanalen kan worden toegepast om de gemeenschappelijke doelstellingen op een doelgerichte en doeltref- fende manier te behalen. Business Intelligence Een geheel aan technieken en middelen waarmee ruwe gegevens kunnen worden verzameld en vervolgens verwerkt tot betekenisvolle en nuttige gegevens voor commerciële analysedoeleinden. Diensten Mobiel IVR Verbeter de communicatie met uw klanten door de invoering en optimalisatie van uw Interactive Voice Response-systeem. Sociale media Bedien, informeer en begeleid uw klanten doorheen alle online communicatiemiddelen gericht op gemeenschaps- gerichte input, het delen van inhoud, inter- actie en samenwerking. Inkomende/uit- gaande contacten Behandel alle inkomende en uitgaande klantcontacten (via telefoon, mail of chat). Advies Bied advies op elk bedrijfsprocesniveau binnen een open en transparant samenwerkingsverband. Uitbesteding van de bedrijfs- processen Laat uw bedrijfsprocessen op alle niveaus doorlichten en optimaliseren met het oog op een betere klantbetrokkenheidsscore. CITIZEN AND CUSTOMER ENGAGEMENT