In2Com Now:
In2com, IPG en Call-IT, de specialisten in klantcontact onder Koramic2Engage, bundelen de krachten.
Vanaf 1 januari 2023 zetten we ons verhaal verder onder de naam WEngage.

Toegewijd aan onze klanten uit de publieke en private sector

Naast het engageren van klanten voor openbare diensten en non-profitorganisaties biedt in2com ook de klok rond en alle dagen van de week diensten voor privéondernemingen zoals nutsbedrijven.

Overheidsdiensten
Een van de hoofdverantwoordelijkheden van lokale, regionale en nationale overheden en hun administraties is de bevolking correcte informatie verschaffen over haar rechten en plichten. Ook het beheer van crisiscommunicatie behoort tot hun kerntaken.

Gezondheidszorg
in2com geeft graag ondersteuning aan welzijnsorganisaties. We zijn er terecht trots op de we verscheidene non-profitorganisaties bijstaan met professionele dienstverlening op maat zoals 24/7 medisch toezicht, crisis management en het vastleggen van afspraken.

Nutsbedrijven
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt, kunnen consumenten zelf hun elektriciteits- en gasleverancier kiezen. Het opbouwen van een klantenbestand is voor deze ondernemingen dan ook van cruciaal belang. in2com behandelt elke fase van de klantenlevenscyclus: klanten werven, behouden en doen groeien.

Non-profitorganisaties
in2com zet zich graag in voor non-profitorganisaties. Onze medewerkers helpen ngo’s graag bij hun geldinzamelingsacties en doen dit belangeloos en op vrijwillige basis.