In2Com Now:

Team Supervisor

Estimated reading time:1 minute, 22 seconds

 Doel van de functie

De Team Supervisor is verantwoordelijk voor de dagelijkse follow-up, het coachen,
motiveren en ontplooien van een team van Advisors. Het doel is een maximale
productiviteit en kwaliteit te realiseren en de prégedefiniëerde KPI’s (Key Performance
Indicators) en PI’s (Performance Indicators) te verwezenlijken.
Hij/zij coacht en informeert de Advisors om de klantenervaring op de hoogste standaard te
houden.

Cruciale vaardigheden

Talenkennis:
Uitstekende kennis van Nederlands met goede kennis van Engels en Frans.

 • Kennis en kunde:
  Ervaring als Advisor is een pluspunt

Enkele voorbeelden van  Belangrijkste verantwoordelijkheden / Hoofdtaken

 • Beheert, ontwikkelt, motiveert en coacht op dagelijkse basis een team van Advisors
  met het oog op het bereiken van een maximale productiviteit, kwaliteit en efficiëntie
  en het realiseren van de KPI’s op intern gebied en/of op gebied van de klant en PI’s op
  individueel en groepsniveau.
 • Coacht, ontplooit en motiveert Advisors door hen van de vaardigheden en kennis te
  voorzien om hun job uit te voeren, evenals mogelijkheden te leveren ter uitbreiding
  van de vaardigheden en carrièreontwikkeling.
 • Controleert op regelmatige basis de KPI’s en onderneemt –indien nodig- actie met het
  oog op het verwezenlijken van de vastgelegde doelstellingen in samenspraak met
  N+1.
 • Rapporteert op regelmatige basis inzake individuele en collectieve resultaten van de
  Advisors met verwijzing naar de vastgelegde doelstellingen.
 •  Stelt een proces van continu overzicht en pro-actief management van afwezigheid en
  afvloeiing op voor alle betrokkenen onder controle door bijv. Welcome back
  interviews uit te voeren.
 • Herkent indicators van werknemersontevredenheid en draagt die over indien nodig.
  Verzekert dat acties van de enquête naar werknemerstevredenheid geïmplementeerd
  en voortdurend geëvalueerd worden.
 • ……